Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

JulaHeart
10:40
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
JulaHeart
10:35
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
JulaHeart
10:23
Pamiętam, co czułam, kiedy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziałam się, że człowiek ma tylko jedne życie. Bardzo mnie to wówczas zmartwiło. Sądzę, że później dla zrekompensowania tego stanu rzeczy starałam się przeżywać wszystko możliwie jak najintensywniej. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaphilomath philomath
JulaHeart
10:19
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viaphilomath philomath
JulaHeart
10:19
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
10:19
Kobiety udają orgazmy, mężczyźni udają całe związki
— pokolenie ikea
Reposted frombadgal badgal viakomplikacja komplikacja

March 21 2017

JulaHeart
10:29
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve vianataliana nataliana
JulaHeart
10:28
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie vianataliana nataliana
JulaHeart
10:28
Nie ma ryby bez ości i człowieka bez wad.
— przysłowie norweskie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
JulaHeart
10:28
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope vianataliana nataliana
JulaHeart
10:28
1679 eeb1 500
Reposted fromnatchnienie natchnienie vianataliana nataliana
JulaHeart
10:23
JulaHeart
10:14
Reposted fromjasminum jasminum viasurpriseme surpriseme
10:13
7428 1014 500
Reposted fromfreakish freakish viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
10:13
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
10:13
6900 1612
JulaHeart
10:10
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"
JulaHeart
10:10
0323 1ed6
Reposted fromnotnow notnow

March 15 2017

JulaHeart
03:52
Zdarza się, że kobieta spotyka strzęp człowieka i postanawia go uzdrowić. Czasem jej się to udaje. Zdarza się, że kobieta spotyka człowieka zdrowego i postanawia uczynić z niego wrak. To udaje jej się zawsze.
— Cesare Pavese
Reposted fromavooid avooid vianotnow notnow
JulaHeart
03:52
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve vianotnow notnow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl