Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

JulaHeart
21:43
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianataliana nataliana
JulaHeart
21:42
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
JulaHeart
21:42
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap vianataliana nataliana
JulaHeart
21:41
0444 95aa 500
❤️❤️
Reposted fromuaremyheaven uaremyheaven vianataliana nataliana
JulaHeart
21:41
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viadamagecase damagecase
JulaHeart
21:37

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
21:37
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme

July 21 2017

JulaHeart
14:25
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
14:24
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianataliana nataliana
JulaHeart
13:48
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vianataliana nataliana
JulaHeart
13:48
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianataliana nataliana

July 18 2017

JulaHeart
17:41
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki

July 12 2017

JulaHeart
09:35
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
Reposted fromcocaineblues cocaineblues vianataliana nataliana
09:28
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viaphilomath philomath
JulaHeart
09:28
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaZlaKobieta ZlaKobieta
09:26
4015 8e65

preciouspuregarnet:

This is a powerful comic. It’s the opposite of owlturd’s comics.

Reposted fromtevruden tevruden viasatyra satyra

July 11 2017

JulaHeart
09:00
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viafashionette fashionette
JulaHeart
08:58
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viasatyra satyra
JulaHeart
08:40
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaphilomath philomath
JulaHeart
08:40
6010 41e8
grapefruit
Reposted fromsiegmunda siegmunda viafashionette fashionette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl