Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

JulaHeart
10:13
6438 6278
Reposted fromkrzysk krzysk viaaiieta aiieta
JulaHeart
10:12
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianataliana nataliana
JulaHeart
10:12
6719 5e3f
Reposted fromoutoflove outoflove vianataliana nataliana
JulaHeart
10:12
3749 0171 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawolalabym wolalabym
JulaHeart
10:09
5567 02ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianotnow notnow
JulaHeart
10:09
8337 6c00
Reposted fromretaliate retaliate vianotnow notnow
10:09
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianotnow notnow

May 01 2017

JulaHeart
10:42
9092 d43b
Reposted fromdabkowa dabkowa viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
10:41

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek vianecropixie necropixie

April 30 2017

JulaHeart
09:43
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
09:43
2769 fa6a
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
JulaHeart
09:36
7562 2688
Reposted fromswissfondue swissfondue viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:35
Już nie będę starać się, byś chciał ze mną być. Od teraz będę taka, byś pragnął, abym zechciała być z Tobą.
JulaHeart
09:35
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:33
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:33
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:33
2289 2f90
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:31

April 28 2017

16:18
3499 40da
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
JulaHeart
16:17
7435 7a58 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl