Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

JulaHeart
08:59
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
JulaHeart
08:59
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
JulaHeart
08:57
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaZlaKobieta ZlaKobieta
JulaHeart
08:56
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)

June 17 2017

JulaHeart
11:15
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
JulaHeart
11:15

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaZlaKobieta ZlaKobieta
11:14
7319 0c59
Reposted fromaggregated aggregated viasatyra satyra
JulaHeart
11:13

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasatyra satyra
JulaHeart
11:13
5710 50cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra

June 13 2017

JulaHeart
10:05
1061 93b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyra satyra
10:05
9005 3128
JulaHeart
10:05
10:04
1450 c0b4 500
Reposted fromnazarena nazarena viasatyra satyra
JulaHeart
10:03

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaZlaKobieta ZlaKobieta
JulaHeart
09:43
Chciałabyś usłyszeć, że miłość najważniejsza, ale ode mnie nie usłyszysz. Miłość nie jest najważniejsza. Ważniejsze jest szczęście. Jeśli miłość nie daje szczęścia, to kij z nią.
— tak bardzo prawda!
Reposted fromjoannem joannem viaZlaKobieta ZlaKobieta
JulaHeart
09:43

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaZlaKobieta ZlaKobieta
JulaHeart
09:43
Nasze wyobrażenia mogą zepsuć coś prawdziwego
— M
09:43
0061 2bcc
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaZlaKobieta ZlaKobieta

June 02 2017

10:34
Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.
— Haruki Murakami, Kafka on the Shore. (via hellish-daddy)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaphilomath philomath
JulaHeart
10:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl