Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

JulaHeart
08:39
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasatyra satyra
JulaHeart
08:39
JulaHeart
08:39
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
JulaHeart
08:39
0506 ec09 500
Reposted fromgrobson grobson viaZlaKobieta ZlaKobieta
JulaHeart
08:38
Miłość jest dla ducha, a pożądanie dla ciała.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 vianecropixie necropixie
JulaHeart
08:26
A ty masz kogoś takiego, komu możesz powiedzieć bez zahamowań jak się teraz czujesz i wiesz, że Cię zrozumie ?
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vianecropixie necropixie
JulaHeart
08:26
Po tobie może być już tylko koniec świata. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk vianecropixie necropixie

June 26 2017

JulaHeart
09:11
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viasatyra satyra
JulaHeart
09:00
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:00
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:00
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasurpriseme surpriseme
08:59
Reposted fromweheartit weheartit viasatyra satyra
JulaHeart
08:59
Żeby przez to przejść, trzeba po prostu iść naprzód.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
JulaHeart
08:59
4779 8531 500
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
JulaHeart
08:57
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaZlaKobieta ZlaKobieta
JulaHeart
08:56
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)

June 17 2017

JulaHeart
11:15
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
JulaHeart
11:15

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaZlaKobieta ZlaKobieta
11:14
7319 0c59
Reposted fromaggregated aggregated viasatyra satyra
JulaHeart
11:13

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl