Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

JulaHeart
22:26
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie vianataliana nataliana
JulaHeart
22:25
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
JulaHeart
22:20
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena viakomplikacja komplikacja
22:20
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:19
2309 847e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
18:42
Czasami chujowo mieć tą drugą opcję..
— mocno dzisiejsze

August 06 2017

JulaHeart
21:43
I coś mieszkało w jej oczach, jakaś dziwna nostalgia, złamanie, skwaszenie.. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianataliana nataliana
JulaHeart
21:42
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana
JulaHeart
21:42
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap vianataliana nataliana
JulaHeart
21:41
0444 95aa 500
❤️❤️
Reposted fromuaremyheaven uaremyheaven vianataliana nataliana
JulaHeart
21:41
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viadamagecase damagecase
JulaHeart
21:37

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
21:37
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme

July 21 2017

JulaHeart
14:25
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
14:24
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianataliana nataliana
JulaHeart
13:48
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vianataliana nataliana
JulaHeart
13:48
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul vianataliana nataliana

July 18 2017

JulaHeart
17:41
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl