Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2017

JulaHeart
22:31
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
JulaHeart
22:26
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie vianataliana nataliana
JulaHeart
22:25
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
JulaHeart
22:20
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena viakomplikacja komplikacja
22:20
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:19
2309 847e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
18:42
Czasami chujowo mieć tą drugą opcję..
— mocno dzisiejsze
JulaHeart
22:31
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
JulaHeart
22:26
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie vianataliana nataliana
JulaHeart
22:25
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
JulaHeart
22:20
Aby wyrosły nam skrzydła, każdego dnia musimy rzucać się w przepaść.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromWilalena Wilalena viakomplikacja komplikacja
22:20
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:19
2309 847e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakomplikacja komplikacja
22:20
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
Reposted fromalmostlover almostlover viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:20
“Jeśli mnie pytasz, co złego jest w miłości, to ci powiem - boję się, że lada moment zostaniesz tą cząstką tlenu, bez której nie będę mógł oddychać.”
— Piotr Adamczyk.
Reposted frombeatkazz beatkazz viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl