Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

JulaHeart
09:38
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vianecropixie necropixie
JulaHeart
09:38
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada vianecropixie necropixie
JulaHeart
09:37

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain vianecropixie necropixie
JulaHeart
09:37
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku
JulaHeart
09:37
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
JulaHeart
09:37

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianecropixie necropixie
JulaHeart
09:37
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:37
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
09:37
Dotarło do niej, że miłość to ten moment, kiedy serce nagle zaczyna rwać się na strzępy.
— znalezione
JulaHeart
09:33
6544 2abc 500
Reposted fromzciach zciach viaiwannabeyour iwannabeyour
JulaHeart
09:33
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
JulaHeart
09:33
Nadnaturalni, nieprzemijalni, pełni sił. Choć niewyspani, mamy to za nic, Noc to my!
— Cleo
Reposted byresort resort
JulaHeart
09:30
Każda z nas chce dojść do tego momentu swojego życia, gdzie stanie się tą jedyną i ostatnią do usranej śmieci.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianecropixie necropixie

April 23 2018

JulaHeart
13:59
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
13:59
Reposted fromtwice twice viasurpriseme surpriseme
JulaHeart
13:59
5317 9661
JulaHeart
13:59
Reposted fromshakeme shakeme viaphilomath philomath

April 19 2018

JulaHeart
23:43
Nic tak nie wzrusza mężczyzny, jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, i nic nie drażni go tak, jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.
— M. Wolska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
JulaHeart
22:28
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir vianecropixie necropixie
JulaHeart
22:25
6863 429e
Reposted froma-antimatter a-antimatter vianecropixie necropixie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl